UBUHANUZI


UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 09/11/2007(RWANDA)

Kucyumweru, 08 Weerurwe 2015 04:40:29 +0100


XUmubyeyi Bikira Mariya yaje yishimye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo. Nuko aranyitegereza, aransuhuza,

Ati : « Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo »
Nti : « Uraho Mama »
Ati : « Umeze ute ? »
Nti : « Mama, meze neza gahoro nawe urabibona. Mama, ibigeragezo ni byinshi cyane ».

Ati : « Mwana wanjye ihangane, kandi uzabitsinda ».

Nti : « Mama, sininubye. Icyakora ndakomeza kukwisabira imbaraga nyinshi kugira ngo nshobore kuzuza inshingano mwampaye, kuko ndi umuntu kandi umuntu buri gihe cyose aracumura ».

Ati : « Mwana wanjye, ihangane kuko igihe cyose mba ndi kumwe nawe, ntabwo nzagutererana na rimwe. None rero mwana wanjye, wigira ubwoba ngo utinye kuvuga ibyo ngutumye kuko si ibyawe, nitwe twivugira.

Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose ntawe urobanuye. Uti uyu munsi ndabasuhuje. Nimugire amahoro kandi urukundo ...

Soma byose...

Urwa mbereUruvuyeho • Ururiho : 14 • UrukurikiraUrwanyuma