Site y'abanyarwanda b'ingeri zose

IMIGANI

Umugani wanyuma woherejwe na Ras Gerry:

Urucira mu ka so


Umukunnyi yaruhiye abaswitsi

Urucira muka so rugatwara nyoko

Agahararo karashira agashino kakayora ivu

Umukecuru yanyariye imbaragasa yumvise irembye iramubwira iti"Hindisha uwo muvu wawe buhoro n'imvura y'umuhindo yaransize"

Nawe tanga umugani

Uyu mugani ufite amanota 8


Urwa mbereUrupapuro0 • Urupapuro 1 • Urupapuro2Urwanyuma

Indi migani