Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU I TARIKI YA 13-05-2019

Kuwakane, 16 May 2019 21:52:50 +0200

 

 

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU I TARIKI YA 13-05-2019
UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU I TARIKI YA 13-05-2019

Umubyeyi Bikira Mariya yaje aririmba,

Indirimbo : Umwamikazi Bikira Mariya uri mu ijuru ku Imana Data

Bikira Mariya mukunde mu mwiyambaze azabaha byose.

ariko ababaye cyane, aranyitegereza aransuhuza, arambwira ati: mwana wanjye reka nongere ngutume ku bana banjye, ndababaye, ndababaye, ndadabaye cyane; mbabajwe n’abana banjye bakomeje gutotezwa, bari kurigiswa hirya no hino, bamwe bari kurohwa mu buroko abandi bari kwicwa, mugira ngo simbibona kandi mba mbibona.

Bana banjye b’abanyarwanda uwicishije inkota nawe azicishwa indi. Bana banjye kugeza uyu munsi ndabwira mwebwe bayobozi bakuru mukomeje gukora ibyo byose mugira ngo simbibona.

Nongere nkubwire mwana wanjye nagutumye k’u Rwanda ngutuma no hirya no hino mu bindi bihugu, bimwe ukabivuga ibindi ntubivuge, ntabwo mba mbwira u Rwanda gusa mba mbwira isi yose, ariko Rwanda Rwanda murakabije, kuko kugeza uyu munsi ntacyo navuze kitagomba gusohora.

Mwigize aba n’aba, mwigize ngo muri kuyobora isi yose, mwigize ngo muri kuyobora Afurika yose, nyamara igihe kirabashiranye. Nyamara bana banjye ntacyo ntavuze kitagomba kuzuzwa bigiye kubasohorereho,” inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo.”

Bana banjye uwumva yumve utumva nawe ni akazi ke. Nababwiye guca bugufi muranga murananira ntacyo ntavuze. Bayobozi bategetsi bakuru nimwe bwira cyane, nabasabye kunamura icumu bisa nkaho mbabwiye ngo mukomereze aho, kagiye kubabaho noneho. Akanyafu gakomeye nababwiye ntabwo kakiri akanyafu ahubwo ni ikibando kinini mugiye gukubitwa. Rero muravuga ngo mufite intwaro zikomeye, mugiye kubura icyo muzimaza.

Mwarahawe ariko ntimwakiriye ibyo tubahaye, kugeza uyu munsi rero nongere mbisubiremo nkuko duhora tubibabwira imvura y’amahindu igiye kubanyagira murumve namwe iyo mvura iyo ariyo.

Erega bana banjye ntimuzi ikirezi mwambaye iyaba mwari mukizi ntimwari kuba mwigira mutyo. Bana banjye nongere mbacire uyu mugani “umuvumvu yagitse umuzinga usarurwa n’abandi”, muririrwa mureba imitungo ngo aha ni ahanjye aha ni ahanjye, nyamara si ibyanyu n’abandi bari babifite, mugiye kubyamburwa mubireba.

Bana banjye nababwiye intambara, ntabwo ari iy'amasasu, kugeza ubu muri mu intambara ya bucece, mugiye kugera mu ntambara ikomeye cyane, kuko ntacyo navuze n’umwana wanjye kitagomba kuzuzwa.

Bana banjye, abanjye nkunda kandi munkunda, aho muri hose mwatataniye, nimupfukame musenge musabira igihugu cyanyu cyane, kuko kigiye kugera mu makuba akabije cyane. Muvuge rozali cyane n’ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu ndabibasabye bana banjye, nimubikore nkuko mbibasabye bana banjye.

Bana banjye uyu munsi wa none simvuga byinshi kuko ibyinshi narabibabwiye kandi ndacyakomeza kubabwira mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi ku Izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu,

Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

wa mbwa we

Kuwagatatu, 10 Nyakanga 2019 14:42:09 +0200

uyu byishimo namucumitiye umugore aramfata ashaka kunyica ndamucika none ngo arahanura? sha gusa imishino y'uriya mugore wawe narayikunguse nushake uziyahure. oooo lalalaaa aranyara kweli kweli. ko utambabariye komanyoko ukaba wirirwa uvuga ngo uzanyica ngo kuko naguswereye umugore. pumbafuuu,jya wirirwa ubeshya nanjye nswere ikigore cyawe

Quatre-Vingt

Kuwagatandatu, 29 Kamena 2019 10:55:16 +0200

Urakicwa nurwahitanye Data Uragahambirwa ujugunywe nako uragapfana inzara washyano we ryagashyantare
Interahamwe gusa yamunzwe ningengabitekerezo

ZBS

Kucyumweru, 23 Kamena 2019 10:08:52 +0200

Ni ukuvugako abanyarwanda bari imbere mugihugu bigire kubyavugiwe iKibeho, babyubahirize kandi bageze ububutumwa no hanze y'uRwanda. Nibabitera umugongo ngo barirukira ibyabasize, bazagwirwa n'urubura rw'amamasasu kurusha abambere kandi noneho bizagera kw'isi yose, ariyo mpamvu hose bagombaga kubimenyeshwa.
ZBS

JEAN LE\'ONARD

Kuwambere, 17 Kamena 2019 07:57:53 +0200

abumva ni bumve ahubwo nitumushakeho ubuhungiro uwo mubyeyi???

Jean de Dieu Mp.

Kuwakabiri, 11 Kamena 2019 19:23:21 +0200

Mana uravuga bikaba wategeka bigakomera, mu ntege nke zacu ntiwite ku byaha byacu ahubwo ugirire impuhwe abawe kuko ubazi kd ubahagarareho.

Gasurankana mwene

Kuwakabiri, 04 Kamena 2019 20:48:36 +0200

Ibinyoma Gusa Gusa sha jye ngomba kujyana uyu wiyita Byiringiro mu rukiko kuko ibihuha bye ndabirambiwe

Jaen damacsene

Kuwambere, 27 May 2019 07:58:47 +0200

Ariko wowe ubwobutumwa ubuhererwahe?kuyihe paruwasi cg umusozi?waretse?icyo cyinyoma umunyarwanda kava iburasirazuba akagera iburengerazuba aryicyashaka akaryamahashaka umutekanowe umezeneza.muvandimwerwose waretse kubeshya.ahaa komeza ubeshyere uwo,Mubyeyi gusa akubabarire kandi aguhindure uvemubitekerezo bidusebereza abayobozi.

Kuradukore

Kucyumweru, 26 May 2019 19:01:30 +0200

Muragowe mwe abahanurabinyoma

john mzizi

Kuwagatatu, 22 May 2019 08:25:18 +0200

Ntibyoroshye

URIMUBENSHI Frodouard

Kucyumweru, 19 May 2019 12:28:22 +0200

Mubyeyi , iyo mbonye uri kurira amaraso , ushegeshwe n ' ishavu n ' agahinda uterwa n ' ibyaha byacu ; nkibuka ikamba ry ' amahwa rishimangiye umutima wawe washenguwe n ' intimba yo kubona ububabare bw ' umwana wawe ushenguwe n ' ibicumuro byacu , mbonamo urukundo ruhebuje udukunda . Mubyeyi BM Iy ' isi uko iteye biteye agahinda . YEZU na MARIYA turabakunda nimukize isi . Tabara abanabawe mubyeyi , haba kuri Roho no kumubiri .

ntwari

Kuwagatanu, 17 May 2019 13:55:01 +0200

Inda iba igusaza Sha!!!! izaguta ku giti komanyoko pumbafu

ndamaze kbsa

Kuwagatanu, 17 May 2019 13:54:10 +0200

hhhhh uragahambirwe wa kigoryi we!!!!?