URWENYA

Urwenya rwoherejwe na Ruriryanino:

X

Bwira ukuri abana banyu

Tue, 11 Mar 2014 14:54:44 +0100

Umuvyeyi yakoranije obakobwa biwe kuko yabona ko bariko bashika mubigero, ababwira ko hagize umuhungu abasaba kuja hejuru ko batokwemera kuko bashobora gutwara inda. bukeye kabiri umwe murabo bakobwa yari afise umugenzi w'umuhungu aca amubwira ko muhira bababujije ko umuhungu abagiye hejuru ko boca batwara inda. wa mukobwa abwira wa muhungu bakundana ko hagize ico ashaka ariwe azoja hejuru. umuhungu nawe ati: n'ukuri rwose ntagorane . isango bahanye rigeze umuhungu aja hasi umukobwa hejuru , bahejeje umukobwa abwira umuhungu ati : ndakunyaye sha , umuhungu nawe avunira agati mu ryinyo arihorera. umukobwa ataha anezerewe cane agezi imuhira bahejeje gufungura abavyeyi bose bakoranye ababwira ko ari umuhungu yamusavye kumuja hejuru aranka ariko uwo muhungu namuheze aba nije njahejuru nca ngirwako ndamutera inda.abavyeyi baciye bahaguruka baja gusubiranamwo baryamye.

Rwereke inshuti zawe:

Twitter Facebook Google Plus Linkedin
whatsappUru rwenya rufite amanota 14Umubare


Kanyota mwenye:
Ruhengeri boy:
Uwiregura kubapolisi:
Ikorari y'aba...:
Siri la tere (Minani Rwema):
Yeeee:
Interview ya Petero:
Egyptienne (Rihanna rwandeze):